ΕΛΕΑ ΕΠΕ
ΑΛΦΑ Εκδοτική

Μέγας Αλέξανδρος

Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο

Ελληνικά στο Internet

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

5. ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η εταιρεία είχε την τεχνογνωσία να αναπτύξει ειδικές εφαρμογές προγραμματισμού ή και ολοκληρωμένα συστήματα πληροφοριών με βάση την τεχνογνωσία που διέθετε.