ΕΛΕΑ ΕΠΕ

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ   Η ΕΛΕΑ ΕΠΕ προχώρησε σε μια νέα πρωτοποριακή ενέργεια για τον χώρο του ελληνικού βιβλίου με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΠΑΒΕ).

   Μετά από την ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2000 (τον ηλεκτρονικό βιβλιογραφικό οδηγό που εκδίδει απ' το 1990), και την συμμετοχή της στον Ευρωπαϊκό Βιβλιογραφικό Οδηγό προχώρησε στην δημιουργία συστήματος Τηλεπληροφόρησης για τα ελληνικά βιβλία.

   Το αντικείμενο του έργου ήταν η δημιουργία ενός Συστήματος Ηλ. Υπολογιστή, πάνω στο οποίο εγκαταστάθηκε η Ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών με τα κυκλοφορούντα Ελληνικά Βιβλία (ΒΟΟΚS IN PRINT) για πρόσβαση μέσω τηλεφωνικής γραμμής.

   Η πρόσβαση εξυπηρετεί ανάγκες τηλε-πληροφόρησης.

   Η Βάση Πληροφοριών είναι η ίδια η υπάρχουσα βάση πληροφοριών της εταιρείας (BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2000) όπως συμπληρώνεται καθημερινά με νέα βιβλία, τιμές και άλλες πληροφορίες.

   Η Τηλεπληροφόρηση απευθύνεται είτε σε εκείνους που δεν έχουν καθόλου την ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2000 είτε σε εκείνους που την χρησιμοποιούν αλλά δεν τους αρκεί η ανά εξάμηνο ενημέρωση της. Το σύστημα αυτό λειτουργεί από την 1-1-95.

   Η επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την κεντρική βάση πληροφοριών γίνεται μέσω modem και τηλεφωνικών γραμμών.

   Σημειώνουμε, ότι η βάση πληροφοριών περιέχει πληροφορίες όχι μόνο για τα βιβλία αλλά και για τους εκδότες, συγγραφείς, εικονογράφους, μεταφραστές, επιμελητές κ.λ.π, καθώς και περιλήψεις για αρκετά βιβλία.

   Η ίδια έκδοση με διαφορετική μορφή διατίθεται και μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.