ΕΛΕΑ ΕΠΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ COMPACT DISC   Τον Μάρτιο του 1993 ολοκληρώθηκε το έργο της δημιουργίας της ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2000 σε COMPACT DISC με χρηματοδότηση από τα ΜΟΠ Πληροφορικής Ιδιωτικού Τομέα.

   Η Ελληνική Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση την 1-4-90 με το όνομα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2000. Ήδη κυκλοφορεί η τριακοστή έκδοση που περιέχει πληροφορίες για περισσότερα από 150.000 ελληνικά βιβλία, που διατίθενται σήμερα πάνω από 1.900 περίπου εκδότες.

   Σήμερα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή για χρήση σε οποιονδήποτε προσωπικό υπολογιστή συμβατό με ΙΒΜ.

   Στην νέα της μορφή (από 1-11-94) η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2000 διατίθεται και σε μορφή CD (COMPACT DISC) και περιέχει εκτός από τα στοιχεία της σημερινής έκδοσης και τα εξώφυλλα αρκετών νέων βιβλίων. Αυτή είναι μια διεθνής πρωτοτυπία.

   Ετσι αποκτήσαμε μια ελληνική βιβλιογραφία που μπορεί να συγκριθεί με τις αντίστοιχες του εξωτερικού, που κυκλοφορούν σε δίσκους CD-ROM.

   Πρέπει να σημειώσουμε, ότι η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2000 δεν περιέχει μόνο τα βιβλία, που κατατίθενται στην Εθνική Βιβλιοθήκη από τους εκδότες τους αλλά κάθε βιβλίο, που εκδίδεται στην Ελλάδα (εφ' όσον το εντοπίσουν οι συνεργάτες της ΕΛΕΑ ΕΠΕ).

   Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ΕΛΕΑ ΕΠΕ παρουσιάζουν τα βιβλία που εκδίδονται από επαρχιακούς και μικρούς εκδότες ή εκδότες συγγραφείς, που συνήθως έχουν περιορισμένη κυκλοφορία και κατά κάποιο τρόπο "εξαφανίζονται", χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικά.

   Σημειώνουμε, ότι με την χρήση της ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2000 είναι δυνατές εκτός από τις κλασσικές αναζητήσεις (ανά τίτλο ή εκδότη ή συγγραφέα) και πολλές άλλες απλές και διασταυρωτικές αναζητήσεις και ιδιαίτερα αναζητήσεις κατά θέμα ή κατά λέξη κλειδί κλπ.

   Η χρήση της ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2000 λοιπόν δίνει εντελώς νέες δυνατότητες αναζητήσεων σ' όσους ενδιαφέρονται για το ελληνικό βιβλίο και εδώ και στο εξωτερικό.

   Αυτό το τελευταίο ενδιαφέρον προέρχεται από εστίες αποδήμου ελληνισμού αλλά και έδρες ελληνικών σπουδών σε διάφορα Πανεπιστήμια.

   Η έκδοση σε δίσκο CD-ROM διευκολύνει πολύ την κυκλοφορία του έργου σ' αυτό το "κοινό", που διαθέτει και την εμπειρία αλλά και τον εξοπλισμό, που χρειάζεται για την χρησιμοποίησή του.