ΕΛΕΑ ΕΠΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

   Με χρηματοδότηση από το κοινοτικό πρόγραμμα FORCE αναπτύχθηκε μια ειδική μέθοδος για εκπαίδευση λειτουργικά αναλφάβητων με χρήση της τεχνολογίας MULTIMEDIA.

   Στην ανάπτυξη αυτή χρησιμοποιήθηκε η εμπειρία ενός των κύριων εταίρων (CTAD) από αντίστοιχο δικό τους προϊόν.

   Είναι γνωστό ότι οι αναλφάβητοι δεν μπορούν να ενταχθούν στην κανονική επαγγελματική ζωή, δεν μπορούν να ενημερωθούν επαγγελματικά σε νέες ειδικότητες και ούτε μπορούν να μετακινούνται σε άλλα σημεία από εκείνα που γεννήθηκαν ή βρέθηκαν.

   Το πρόγραμμα με την χρήση του CD-ROM θα μπορεί να εφαρμοστεί παντού και είναι σίγουρο πως θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης.

   Η παραγωγή του δίσκου CD-ROM επιτρέπει ουσιαστικά την παροχή εκπαίδευσης και μέσα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή άλλους χώρους και όχι μόνο σε σχολεία οποιασδήποτε μορφής. Επίσης επιτρέπει ουσιαστικά την αυτοεκπαίδευση.

   Ο κύριος τομέας εφαρμογής ο οποίος επιλέχτηκε είναι οι αναλφάβητοι που ζουν σε αγροτικές περιοχές και εργάζονται σε επαγγέλματα αγροτικά και αγρο-βιομηχανικά.

   Το έργο διακόπηκε το 1995 λόγω διακοπής της κοινοτικής χηρματοδότησης. Τώρα βρίσκεται στο δεύτερο και τελευταίο στάδιο ανάπτυξης από την ΕΛΕΑ ΕΠΕ που χρησιμοποιεί δικούς της πόρους.

ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

   1. ΕΛΕΑ ΕΠΕ σαν ανάδοχος (Ελλάς)
   2. Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ελλάς)
   3. Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Πληροφορικής (Ελλάς)
   4. CTAD - Cambridge Training and Development LTD (Αγγλία)
   5. Επιμορφωτικός Οργανισμός ΔΕΛΤΑ ΕΠΕ (Ελλάς)
   6. Επιμορφωτικός Οργανισμός Linha Verde (Πορτογαλία)
   7. Humberside County Council (Αγγλία)