ΕΛΕΑ ΕΠΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ CD-ROM ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

   Η καθιέρωση των οπτικών δίσκων (CD-ROM) άνοιξε νέους ορίζοντες για τους βιβλιοθηκονόμους και τους ειδικούς της πληροφόρησης. Οι βιβλιοθηκάριοι πρέπει να εκπαιδευτούν στην νέα τεχνολογία που αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό μέσο καταγραφής αλλά και συμπλήρωμα ή αντικατάσταση των κεντρικών τραπεζών πληροφοριών (information online).

   Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη σε CD-ROM ενός εκπαιδευτικού βοηθήματος για την κατάρτιση βιβλιοθηκαρίων και ειδικών της πληροφόρησης στην χρήση των οπτικών δίσκων στο περιβάλλον της σύγχρονης βιβλιοθήκης.

   Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα FORCE και τελείωσε το 1995.

   Τα κύρια θέματα που καλύπτει το εκπαιδευτικό βοήθημα είναι:

      & Εισαγωγή στην τεχνολογία των CD-ROM.

      & Χρήση τυπικών εφαρμογών σε CD-ROM.

      & Εφαρμογές σε ειδικούς τομείς.

   Το έργο βραβεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

   1. ΕΛΕΑ ΕΠΕ σαν ανάδοχος (ΕΛΛΑΣ)
   2. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΩΝ (ΕΛΛΑΣ)
   3. ASLIB - ΕΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΩΝ (ΑΓΓΛΙΑ)
   4. CAMBRIDGE TRAINING AND DEVELOPMENT (ΑΓΓΛΙΑ)
   5. ADBS - ΓΑΛΛΙΚΗ EΝΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΩΝ (ΓΑΛΛΙΑ)
   6. MICRONET Α.Ε. (ΙΣΠΑΝΙΑ).