ΕΛΕΑ ΕΠΕ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.   Κύριος στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος τηλεπληροφόρησης για τις δημοτικές ή κοινοτικές προμήθειες ή δημοπρασίες που διεξάγονται σε όλη την χώρα.

   Τα καινότομα στοιχεία του έργου είναι η εγγυημένη αρτιότητα των πληροφοριών, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μην χρειάζεται να συμβουλεύονται και άλλες πηγές και η δυνατότητα του "χρήστη" του συστήματος να έχει στην οθόνη ή στον εκτυπωτή του τερματικού του το πλήρες κείμενο των σχετικών διακηρύξεων. Εξ άλλου ο χρήστης έχει την δυνατότητα συνδυαστικών αναζητήσεων με τεχνικές Hypertext στα κείμενα αυτά.

   Ακόμα με επεξεργασία των πληροφοριών δημιουργούνται πίνακες με Πανελλήνιο Μητρώο Προδιαγραφών Διαγωνισμών καθώς και Προμηθευτών των Ο.Τ.Α.

ΕΤΑΙΡΟΙ
   1. Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ
   2. ΕΛΕΑ ΕΠΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
   Κατά το 50% από τους εταίρους και κατά το 50% από την ΕΟΚ (μέσω του ΥΠΕΘΟ και της ΕΛΑΝΕΤ).

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ
   Το έργο τελείωσε στις 31-12-1994 και ήδη έχει τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία από την 1-2-1995.