ΕΛΕΑ ΕΠΕ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ MULTIMEDIA CDΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

   Το έργο με την ονομασία ILDIC χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα DELTA της ΕΟΚ και τελείωσε το 1993.

Οι στόχοι του έργου ήταν:
 •        Η ανάπτυξη και αξιολόγηση μοντέλων για σχεδίαση εκπαιδευτικών προϊόντων με την τεχνολογία αλληλεπιδρώντων πολυμέσων (INTERACTIVE MULTIMEDIA).
 •        Η δημιουργία πρωτότυπων προϊόντων καθώς και τεχνικών γεφύρωσης μεταξύ Laser disk και Compact Disk.
 •        Η δημιουργία προτύπων για την σχεδίαση και συγγραφή εκπαιδευτικών εφαρμογών με την τεχνολογία αλληλεπιδρώντων πολυμέσων.

     Η έρευνα κάλυψε την Ευρωπαϊκή και εν μέρει την Αμερικανική σχετική αγορά. Τα αποτελέσματα του έργου ήταν:
        1. Η ανάπτυξη των προτύπων για την δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών σε πολυμέσα.
        2. Η ανάπτυξη σχετικού πρότυπου έργου σε CD από την ΕΛΕΑ ΕΠΕ (Τα Ζώα της Γροιλανδίας).

  ΕΤΑΙΡΟΙ

  CTAD (Αγγλία)
  UNI-C (Δανία)
  ΕΛΕΑ ΕΠΕ (Ελλάς)
  GST (Αγγλία)
  UNIVERSITY OF ΤΕΕSIDE (Αγγλία)
  STRATHCLYDE UNIVERSITY (Αγγλία)
  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής (Ελλάς)