ΕΛΕΑ ΕΠΕ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ


Παραγωγή CD για διδασκαλία Ελληνικών - Πρώτο Επίπεδο
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι


   Το έργο με την ονομασία COMPILE χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα DELTA της ΕΟΚ και τελείωσε το 1996.

   Ο γενικός στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός εργαλείου συγγραφής (AUTHORING SOFTWARE) εκπαιδευτικών εφαρμογών για γλωσσική εκπαίδευση το οποίο στηρίζεται στην τεχνολογία των αλληλεπιδρώντων πολυμέσων (INTERACTIVE MULTIMEDIA).

   Η τεράστια χρησιμότητα αυτού του εργαλείου είναι ότι οι εκπαιδευτικοί φορείς και εκδότες οι οποίοι θέλουν να εκδώσουν παρόμοια έργα δεν θα χρειάζονται να αναπτύξουν ο καθένας δικό του σχετικό πρόγραμμα αλλά μόνο να γράψουν το εκπαιδευτικό μέρος της εφαρμογής και να δημιουργήσουν το σχετικό ηχητικό και oπτικό υλικό.

   Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν τρεις μέθοδοι διδασκαλίας ξένων γλωσσών για την αγγλική, δανική και ελληνική γλώσσα. Ετσι αποδείχτηκε ότι το εργαλείο είναι δυνατό να χρησιμοποιείται γενικά για οποιαδήποτε γλώσσα.

   Οι Έλληνες εταίροι (ΕΛΕΑ ΕΠΕ και το ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”) ανέπτυξαν παραλλήλως μια εφαρμογή για συμπληρωματική διδασκαλία των ελληνικών σε πρώτο επίπεδο με τίτλο ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι.

   Αυτή η εφαρμογή σήμερα αναπροσαρμόζεται στα νέα δεδομένα των επιπέδων της διδασκαλίας Ελληνικής γλώσσας που ορίστηκαν από το Κ.Ε.Γ. και θα κυκλοφορήσει στην αγορά το φθινόπωρο του 2005.

ΕΤΑΙΡΟΙ

   1. UNI-C (Δανία)

   2. Cambridge Training and Development (Αγγλία)

   3. EΛΕΑ ΕΠΕ (Ελλάς)

   4. Aarhus County Central Administration (Δανία)

   5. South Thames College (Αγγλία)

   6. ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ (ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”) (Ελλάς)

    Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε είτε από την κα Κανελλοπούλου (ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” στο τηλέφωνο 210-8217710 είτε από την δίδα Μαρία Παλιούρα (ΕΛΕΑ ΕΠΕ) στο τηλέφωνο 210-3802335.