ΕΛΕΑ ΕΠΕ

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ   Το σύστημα έχει αναπτυχθεί για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΕΠ).

   Το ΕΕΠ ανέλαβε το παραπάνω έργο με κοινοτική χρηματοδότηση και την επιστημονική συνεργασία του Κέντρου Ερευνών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Μετά από διαγωνισμό το έργο ανατέθηκε στην ΕΛΕΑ ΕΠΕ.

   Το σύστημα αποτελείται από:

 •      Ενα κεντρικό υπολογιστή UNIX της DDE
 •      Τερματικά PC
 •      Modem και προγράμματα επικοινωνίας
 •      Ολη την φορολογική νομοθεσία και νομολογία (περίπου 15.000 σελίδες)
 •      Πρόγραμμα ηλεκτρονικής αναζήτησης μέσα στα παραπάνω κείμενα

     Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί με βάση το Πρόγραμμα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης Κειμένων της BRS και είναι ίσως η πιο προηγμένη σχετική εφαρμογή σήμερα στην Ελλάδα.

     Οι χρήστες του συστήματος μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε απλή ή συνδυαστική αναζήτηση μέσα στον παρακάτω τεράστιο όγκο κειμένων και να πάρουν τις ζητούμενες πληροφορίες είτε στην οθόνη τους είτε σε εκτυπωτή.

     Το έργο είναι ήδη διαθέσιμο στα άλλα επιμελητήρια και το ενδιαφερόμενο κοινό.