ΕΛΕΑ ΕΠΕ

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟ INTERNET
www.eurobooks.net   Εγκρίθηκε πρόταση της ΕΛΕΑ ΕΠΕ, στα πλαίσια του προγράμματος ARIANE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ανάπτυξη ενός κόμβου στο INTERNET που θα διαχειρίζεται και θα διανέμει ειδικού τύπου βιβλιογραφικές πληροφορίες.

   Στο έργο που ονομάζεται NETEUR (New Titles for Europe) μετέχουν από την ΕΛΕΑ ΕΠΕ, που είναι και ο ανάδοχος, η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων, η Ένωση Τεκμηριωτών ADBS στην Γαλλία, η Ένωση Διαχείρισης Πληροφόρησης (ASLIB) στην Αγγλία και η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ελσίνκι στην Φιλανδία.

   Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας τράπεζας πληροφοριών όπου θα καταγράφονται και θα διανέμονται πληροφορίες που αφορούν την κυκλοφορία βιβλίων, σε όλο τον Ευρωπαϊκό χώρο, με περιεχόμενο που να αναφέρεται σε άλλη ή άλλες Ευρωπαϊκές χώρες από εκείνη που εκδόθηκε το βιβλίο (π.χ. ένα βιβλίο για την Ελληνική Δημοτική μουσική που εκδόθηκε στην Γαλλία). Το σύστημα που θα διαχειρίζεται τις πληροφορίες αυτές θα αναπτυχθεί στην δικτυακή υποδομή του INTERNET έτσι ώστε να επιτρέπει ελεγχόμενη πρόσβαση σε εκείνους που θα το ενημερώνουν και ελεύθερη σε όλους τους χρήστες του δικτύου που θα θέλουν να το συμβουλευθούν.

   Η συλλογή των πληροφοριών και η ενημέρωση του συστήματος θα γίνεται με την εθελοντική εργασία βιβλιοθηκονόμων και τεκμηριωτών στην αρχή από τις τέσσερις χώρες που συμμετέχουν και στην συνέχεια από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Για τις βιβλιογραφικές εγγραφές θα χρησιμοποιηθεί ένας ειδικός τύπος (format) που θα περιλαμβάνει εκτός από τα συνήθη βιβλιογραφικά πεδία και αναφορές στην Ευρωπαϊκή διάσταση κάθε έκδοσης ενώ η αναζήτηση στην βάση πληροφοριών θα περιλαμβάνει κλειδιά που θα καλύπτουν και τα στοιχεία αυτά (π.χ. θα μπορούν να αναζητηθούν τίτλοι που εκδόθηκαν στην Αγγλία και αφορούν την Γαλλική Επανάσταση).

   Το πρόγραμμα ARIANE στοχεύει γενικά στην ενίσχυση των σχεδίων για την προώθηση και την ανάπτυξη του βιβλίου και της ανάγνωσης στην Ευρώπη. Στην πιλοτική φάση στην οποία βρίσκεται τώρα προβλέπεται, ανάμεσα σε άλλα, η ενίσχυση της κοινής γνώσης και πρόσβασης στον πολιτισμό ή την ιστορία των λαών της Ευρώπης μέσα από την προώθηση και διάδοση λογοτεχνικών και θεατρικών έργων καθώς και από έργων αναφοράς.

   Τα νέα βιβλία του έργου παρουσιάζονται στην διεύθυνση http://www.eurobooks.net

   Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΛΕΑ ΕΠΕ και τις εφαρμογές που έχει αναπτύξει για το βιβλίο θα βρείτε στo Ελληνικό ΒιβλιοΔίκτυο (http://the.greekbooks.net).