ΕΛΕΑ ΕΠΕ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ   Με επιτυχία τελείωσε η εκτέλεση του έργου Ειδικός Βιβλιογραφικός Οδηγός Επιστημονικών Εκδόσεων. Το έργο εκτελέστηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΤ ΙΙ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2) με χρηματοδότηση από την Γ.Γ.Ε.Τ. μετά από πρόταση της ΕΛΕΑ ΕΠΕ.

   Σκοπός του έργου ήταν η συλλογή και βιβλιογραφική ταξινόμηση των βιβλίων που βρίσκονταν σε κυκλοφορία με περιεχόμενο που αφορούσε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς και ειδικότερα τις Οικονομικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες.

   Για τον προσδιορισμό των εγγραφών που εντάχθηκαν στην Βάση Δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2000, που είχε αναπτυχθεί και συντηρόταν από την ΕΛΕΑ ΕΠΕ. Με βάση την συγκεκριμένη πρόταση έγιναν τα ακόλουθα:
  • Μετάφραση των τίτλων στα Αγγλικά για τα βιβλία Ελλήνων συγγραφέων.
  • Ενημέρωση με τον τίτλο του πρωτοτύπου και το όνομα του συγγραφέα για βιβλία ξένων συγγραφέων.
  • Μεταγραμμάτιση στα λατινικά όλων των άλλων αλφαβητικών πεδίων σύμφωνα με το ISO R843.
  • Χρήση των διεθνώς χρησιμοποιούμενων τύπων αντί της μεταγραμμάτισης σε κύρια ονόματα π.χ. Athens αντί Athina.
  • Μετατροπή των εγγραφών στο πρότυπο ΕΛΟΤ 633.
  • Θεματική ταξινόμηση στο δεκαδικό σύστημα.


  •    Η ΕΛΕΑ ΕΠΕ ανάπτυξε έτσι μια δίγλωσση βιβλιογραφία για 7.000 ελληνικές επιστημονικές εκδόσεις.

       Με την εκτέλεση αυτού του έργου η ΕΛΕΑ ΕΠΕ ενισχύει ακόμη περισσότερο την θέση της στον χώρο του βιβλίου. Η Βιβλιογραφία θα παρουσιαστεί στον Κόμβο του ΕΚΤ (Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης).